Nöje

Fem pollineringsvänliga tips under Pollineringsveckan

I Sverige är över 30 procent av bina och 20 procent av fjärilarna hotade, enligt Artdatabankens senaste rödlista. Men det finns mycket var och en kan göra för att bidra till att vända trenden. Under Pollineringsveckan, som i år inträffar 14-22 maj, ger Plantagen fem tips på vad alla kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald innebär att vi har ett artrikt och varierat landskap. Men tyvärr är många arter hotade och en del har redan försvunnit. “För att vända den negativa trenden är det viktigt att skapa förutsättningar för ökad artrikedom även i våra hemmaodlingar. Alla kan göra skillnad och om alla hjälps åt kan vi bidra till att öka den biologiska mångfalden”, säger Veronica Axelsson, trädgårdmästare på Plantagen.

Fem pollineringsvänliga tips för hemmaodlaren

1. Odla blommor som vilda insekter dras till och olika sorter så att det blommar från tidig vår till sen höst.

2. Bevara och skapa boplatser där pollinatörer kan lägga sina ägg. Det kan till exempel vara att låta död ved ligga kvar på marken eller att sätta upp ett insektshotell. 

3. Klipp inte gräset överallt – låt det gärna bli en äng i en del av trädgården. En lite vildare och naturlig miljö är bra för pollinerande insekter.

4. Bin är livsnödvändiga men det finns mängder av pollinerande insekter. Döda inte insekter i onödan.

5. Vatten är viktigt. Ställ ut fat med vatten och lägg små stenar eller kulor i så att insekterna kan landa utan att drunkna.

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!