Villkor @metromodesverige

Allmänna villkor för tävlingar på Metromode.se:
1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen [email protected].

 

2. Åldersgräns för medverkan i tävlingar om inget annat anges är 16år. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

 

3. Vinnarna utses, om ej annat anges , av en jury bestående av redaktionen på Metromode.se samt medarbetare på Addreax Solution Limited. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

4. Priser så som till exempel biljetter och resor är personliga och kan ej överlåtas till annan person.

 

5. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, sociala medier eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 

6. Anställda på Metromode och Addreax Solution Limited eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

 

7. Metromode tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till MetroMode. Metromode tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan, medverkan eller slutresultatet av tävling.

 

 

Tävlingsvillkor för Metro Modes Instagramtävlingar:
Genom att ladda upp en bild på Instagram med mention @metromodesverige så har du godkänt dessa användarvillkor.

 

Bilder som laddas upp på Instagram med mention @metromodesverige kan komma att användas på Metromode.se.

 

Addreax Solution Limited förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag till @metromodesverige-sidan utan att meddela upphovsmannen om bilden bedöms vara olaglig, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

 

Genom att delta och skicka in bilder intygar du också att andra eventuella rättigheter och dylikt i bilden inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse. Deltagaren ansvarar och garanterar att hålla Addreax Solution Limited skadelösts om någon riktar krav gällande stridigheter i bilden. Användaren äger rätten till sitt material och Addreax Solution Limited gör inte anspråk på någon äganderätt över användarens bilder.

 

Bilder som publiceras av användare med dold Instagram-profil kommer ej publiceras. Notera dock att om @metromodesverige följer dig på Instagram, dvs du har gett oss tillstånd att följa dig trots privat profil, kommer vi kunna se dina bilder och de kan komma att publiceras. Önskar du ej att kunna bli publicerad om du har en privat profil kan du välja att inte acceptera vår förfrågan om att få följa alt. be oss avfölja dig.

 

Deltagaren respekterar Instagrams användarvillkor genom att ladda upp material på Instagram.
Läs här om de användarvillkor som gäller för Instagram.

Innehåll publicerat i Metro Modes kanaler från Instagram är varken sponsrat, organiserat eller certifierat av Instagram.


Villkor för tävlingar på Metro Mode Sveriges Facebook:

Tävlingen är öppen för alla personer som är bosatta i Sverige och som har fyllt 13 år vid tävlingens start. Anställda (med hushåll) hos Metro Mode får ej delta i tävlingen.

 

Vinnare?
Vinnaren annonseras på Metro Mode Sveriges Facebooksida. Om du har vunnit så kontaktar vi dig via privatmeddelande på Facebook så att vi får dina kontaktuppgifter. Om du inte återkommit med sina uppgifter senast 7 dagar efter kontakt från oss så har vi rätt att utse en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

Övrig information
Facebook är ej på något sätt verksam i tävlingen, varken i form av administrering, sponsring eller annat vis. Frågor kring tävlingen eller aktiviteten kan hänvisas till [email protected]

 

Genom att delta i tävlingen accepterar du ovanstående tävlingsvillkor.

 

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!