Hälsa

Psykopati – Hur känner man igen en psykopat?

Det finns många myter kring psykopati, men vad är det egentligen? Och hur känner man igen en psykopat?

Foto: Unsplash

Det finns många missuppfattningar kring psykopati och psykopater – hur vanligt förekommande de är, hur intelligenta de är, och hur hur man kan känna igen en psykopat. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna kring psykopati.

Vad är en psykopat?

Enligt det diagnosverktyg som används inom psykiatrin så finns psykopati inte som en egen diagnos. Istället skulle man kunna beskriva psykopati som en kombination av antisocialt personlighetssyndrom och narcissistiskt personlighetssyndrom:

“Om du tar det antisociala personlighetssyndromet och parar ihop det med det narcissistiska så får man en bra beskrivning av psykopati”, säger Katarina Howner, specialist i psykiatri och rättspsykiatri till Hälsoliv.

Hur många är psykopater?

Att det skulle vara relativt vanligt med psykopater ute i samhället är en myt. De få forskningsstudier som gjorts i samhällskontext indikerar att det rör sig om ungefär en procent av den manliga befolkningen. Inom kriminalvård uppskattas cirka 20 procent uppfylla kraven för psykopati.

Hur känner man igen en psykopat?

Många tecken på psykopati kan kategoriseras som antingen aggressiv narcissism eller en socialt avvikande livsstil. Med aggressiv narcissism menas saker som:

 • Ytlig charm
 • Grandios självbild – en överdriven bild av sin egen förmåga och sin person
 • Patologiskt ljugande – personen ljuger obehindrat om både stort och smått
 • Manipulativ
 • Oförmåga att känna skuld eller ånger
 • Ytliga affekter
 • Avsaknad av inlevelseförmåga, brist på empati 
 • Oförmåga att ta ansvar för egna handlingar

Med socialt avvikande livsstil menas bland annat:

 • Behov av stimulans/ benägenhet att bli uttråkad
 • Parasitisk livsstil
 • Dålig kontroll över beteende
 • Tidiga beteendeproblem
 • Avsaknad av realistiska framtida mål
 • Impulsivitet
 • Oansvarighet
 • Ungdomsbrottslighet
 • Indragning av villkorlig frigivning från fängelse

Övriga tecken kan vara ett promiskuöst sexuellt beteende, många korta sambo- eller äktenskapsrelationer, eller omfattande och varierad kriminalitet.

Vilseledande stereotyper

Myterna kring psykopati är som sagt många, men neurobiologen och forskaren Karolina Sörman berättar att de stereotyper som finns kring psykopati är överdrivna:

“Ofta beskrivs psykopater som onda, kallblodiga monster eller som personer som finns i var och varannan företagsledning. Båda dessa stereotypa bilder är felaktiga. Man kan ha vissa psykopatiska drag, som att vara manipulativ, orädd eller självupphöjande, utan att för den sakens skull uppfylla de medicinska kriterierna för psykopati”, säger hon och fortsätter:

“En verklig psykopat däremot, uppvisar i hög grad flera av dessa karaktärsdrag i kombination med avvikande antisociala beteenden, som bristande impulskontroll och i vissa fall även kriminalitet och våldsamhet.”

Sörman menar att denna kombination av avvikande personlighetsdrag och beteenden ofta leder till att personen i fråga får stora problem i samvaron med andra människor:

“Till exempel verkar de inte reagera på samma sätt på rädsla och bestraffning som gemene man vilket kan leda till ett hänsynslöst beteende.”

Källor: Karolinska Institutet, Kurera, Expressen, Psykologiguiden

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!