Karriär

Karin Tegmark Wisell – ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon är disputerad läkare och har lång erfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor. 

Foto: Pressbild

Karin Tegmark Wisell har tidigare bland annat ansvarat för Smittskyddsinstitutets arbete med fortsatt tillgång till effektiva antibiotika och övervakningen av antibiotikaresistens. Hon har också arbetat som läkare på Karolinska Universitetssjukhuset. 


Vill verka för jämlik hälsa


Sedan 2014 har hon ingått i Folkhälsomyndighetens ledning som chef för avdelningen för mikrobiologi. Hon tillträder som generaldirektör den 1 november 2021. “Jag ser fram emot att fortsatt utveckla myndighetens viktiga uppdrag med att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Pandemin har på ett mycket tydligt sätt synliggjort de hälsoklyftor och de utmaningar som finns med att uppnå en jämlik hälsa”, säger Karin Tegmark Wisell.

Avgående generaldirektören Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten. Han var tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Pressbild

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!