Nöje

Enorma hjälpbehov i krigets spår i Ukraina

Miljontals människor är i behov av akut humanitär hjälp. Svenska Röda Korset går in med både pengar och personal för att möta den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens vädjan om stöd på 2,5 miljarder kronor. Engagemanget för att hjälpa är enormt stort i Sverige och insamlingen tangerar nu 105 miljoner kronor.

Svenska Röda Korset bidrar med både finansiellt stöd och personal till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) och internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) insatser. Deras vädjan om 2,5 miljarder kronor omfattar hjälp till två miljoner människor som drabbats av den väpnade konflikten i Ukraina.

Går till livräddande insatser

Bidraget går till livräddande insatser, skydd, mat, vatten och arbete för att återförena familjer. Stöd till sjukhus är en prioritet liksom läkemedel och medicinsk utrustning för att ta hand om krigsskadade. Faran för odetonerad ammunition är överhängande i flera delar av landet. Därför måste tid och kraft läggas på att sprida kunskap om riskerna. Hjälp kommer även att ges till att säkerställa att döda kroppar behandlas med värdighet och att avlidnas familjemedlemmar kan sörja och finna avslut.

Hjälpbehoven ökar timme för timme

“Vi kommer särskilt hjälpa utsatta människor som kvinnor med barn, äldre, unga som flyr ensamma och människor med funktionsvariation. Rödakorsteamen i Ukraina och närliggande länder har redan mobiliserat tusentals volontärer och personal och tillhandahåller livräddande insatser som exempelvis tak över huvudet, första hjälpen, medicinsk utrustning, psykosocialt stöd och kontantstöd till så många som möjligt. Dessa team behöver fortsatt stöd”, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset. “Det är pengar som kommer till stor nytta. Hjälpbehoven bland krigets offer ökar timme för timme. För många människor är situationen desperat. En snabb hjälpinsats behövs för att rädda liv”, säger han.

Stödet till IFRC kommer att bidra till att hjälpa människor både i Ukraina och i grannländerna.

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!