Artikeln innehåller annonslänkar
Nöje

Nya ord 2022 – från barbiecore till Putinpris

Lista över årets nyord har landat. Vet du vad Putinpriser, epadunk, selfiemuseer och permakris betyder?

Foto: Unsplash/Warner Bros

Efter att pandemin lagt sig kom andra kriser som präglade nyordsåret 2022: kriget i Ukraina, energikrisen, den skenande inflationen och nya klimatlarm. Många av orden på Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista har tydlig anknytning till dessa kriser.

Nyordslistan innehåller 35 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Orden i listan säger något både om det gångna året men också om språkliga trender. Hur många känner du igen?

Nyord 2022

Accelerationism – Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle

Agrivoltaisk – Som kombinerar jordbruk och solkraft.

Autokratisering – Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.

Avkarbonisering – Avveckling av beroende av fossila bränslen.

Barbiecore – Estetik inspirerad av Barbiedockor.

Brösta – Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.

Dödsdoula – Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.

Edgelord – Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.

Energifattigdom – Otillräcklig tillgång till elektricitet.

Energikrig – Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckyningsmedel.

Epadunk – Musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.

Falsk majoritet – Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

Framefotboll – Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.

Ha dagen – Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.

Hungersten – Graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.

Kamikazedrönare – Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

Klickkemi – Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

Klimatbiljett – Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.

Klimatskadestånd – Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.

Matfattigdom – Otillräcklig tillgång till mat.

Munkmodell – Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.

Njutningsäktenskap – Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.

Permakris – Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.

Putinpris – Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

Returmissbrukare – Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.

Selfiemuseum – Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.

SMR – Småskalig modulär reaktor kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.

Smygflation – Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.

Sporttvätt – Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

Spökflyg – Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.

Urbexare – Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.

Valförnekare – Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.

Vertiport – Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.

Virtuellt stängsel – Digitalt programmerad inhägnad för djur.

Väntesorg – Sorg inför annalkande förlust av en närstående.

Källa: Institutet för språk och folkminnen

KÖP

Foto: Unsplash/Warner Bros

KÖP

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!