Nöje

Rapport visar: Anmälningar av sexuella övergrepp på festivaler har minskat drastiskt

En ny rapport som polisen genomfört visar att antalet anmälda fall av sexuella ofredanden på festivaler minskat drastiskt mellan 2016 och 2017. Den största nedgången har skett på festivalerna We Are Sthlm och Putte i parken, där antalet anmälningar sjunkit med 90 procent på ett år. 

festivalFoto: Unsplash

En undersökning gjord av polisen visar att antalet anmälda fall av sexuella ofredanden på sex undersökta festivaler minskade med 73 procent under 2016 och 2017. Undersökningen genomfördes på sex festivaler i Sverige, varar två av dem visar en kraftig nedgång. Fredrik Granhag är kriminolog och den som utfört undersökningen på uppdrag av polisområde Storgöteborg.

– I vanliga fall har undersökningar av det här slaget ett problem med mörkertal. Men det är inte särskilt sannolikt i det här fallet, säger Fredrik Granhag i DN.

Minskningen skedde trots att det upprättats krim-jourer där socialtjänst, vittnesstödjare och annan personal funnits där och tagit hand om förmodade offer samt uppmuntrat dem att göra en polisanmälan om brott skett. De festivaler som undersöktes är Emmabodafestivalen, We Are Sthlm, Putte i parken, Luleå hamnfestival, Stadsfesten Skellefteå och Way out west. På de sex festivalerna minskade antalet anmälningar från 109 till 29 och den största minskning skedde på festivalerna We Are Sthlm, där det under 2016 anmäldes 69 övergrepp och på Putte i Parken, där det anmäldes 32 övergrepp. Under året efter sjönk antalet anmälningar till 8 respektive 3.

En åtgärd som kan ha haft stor inverkan på den minskning som skett är att festivalarrangörer ändrat i schemat när det gäller artister, akter och speltider. Arrangörerna kan nu välja att låta större artister spela tidigare på kvällen när det fortfarande är ljust, eller att lägga artister, som har en äldre publik, lite senare på kvällen. Detta skapar en större åldersspridning i publiken och kan alltså haft betydelse.

– En av de främsta faktorerna är att alla som arbetar med frågan är på tårna. Det kan översättas med att man har lyckats skapa ett engagemang i frågan om sexuella ofredanden. Efter 2016 finns också en delad problembild av att det här är ett prioriterat område, säger Fredrik Granhag i DN.

Källa: DN

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!