Hälsa

Ökad stress på jobbet efter invasionen i Ukraina

Enligt en undersökning av Framfot upplever hela 40% negativ stress på sin arbetsplats, trots att organisationen och teamet går bra, chefen stöttar och arbetsbelastningen är okej. Den negativa stressen verkar alltså komma från annat håll.

Undersökningen som Framfot tagit fram visar att 40% ofta upplevde negativ stress på jobbet under perioden januari till mars 2022. “Det var överraskande att det var så många som var stressade utan att det hade en koppling till de vanligaste arbetsrelaterade orsakerna”, säger Erik Sjögren, VD på Framfot företagsutbildning.

Vanligaste orsakerna till stress

Pengar, framtid, jobbet, hälsan och relationer är de vanligaste orsakerna till stress, enligt kliniken Psychological Health Care. Kriget i Ukraina rapporteras som den största orsaken till stress mer än vad någon annan stressfaktor gjort under de 15 år som undersökningen utförts. Vart femte samtal till Previa, som tillhandahåller krisstödstjänster, har handlat om oro kopplat till kriget. Enligt en Sifo-undersökning på uppdrag av TV4 upplever dessutom fyra av tio svenskar en oro för att Sverige ska hamna i krig. Var tredje svensk är också orolig för att en främmande makt kommer att ockupera Sverige.

Vikten av psykologisk trygghet

Solidaritet och sammanhållning mellan olika människor blir därför viktigare än någonsin. Som chef och kollega behöver man därför hitta sätt att stötta varandra för att hantera de känslor som uppstår vid kris. Därför behöver medarbetare regelbunden information och var och hur de kan få stöd.

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!