Home

Elbolag kan komma att säga upp bundna avtal – hänvisar till force majeure

Vissa elbolag vill nu säga upp redan ingångna fleråriga elavtal med privatkunder, det rapporterar Ekot. Anledningen är att de skenande elpriserna i kombination med fastprisavtal kan leda till dramatiska finansiella förluster för bolagen.

Foto: Unsplash

Elpriserna är på uppgång och på grund av den osäkra marknaden har många bolag slutat erbjuda alternativet att binda elpriset – och hos de bolag som detta fortfarande varit möjligt har priserna stigit till rekordhöjder.

Vill upphäva existerande elavtal

Enligt källor till Ekot har vissa elbolag nu börjat undersöka de juridiska möjligheterna att upphäva existerande fleråriga fastprisavtal med konsumenter.

Den bakomliggande orsaken är att elavtalen i fråga – som visat sig vara ytterst förmånliga med tanke på dagens skenande elpriser – kan innebära finansiella förluster som blir svåra att hantera för bolagen, särskilt om utvecklingen med ökade elpriser fortskrider under en lång tid framöver.

Den klausul som de berörda elbolagen vill använda sig av kallas för force majeure, vilket innebär en stor, oförutsedd händelse – i detta fall kriget i Ukraina, den utlösande faktorn i ett händelseförlopp som lett till stigande elpriser i hela Europa.

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!