Karriär

Forskning: “Att jobba som servitris är stressigare än att vara hjärnkirurg”

Vilket är världens stressigaste jobb? Du kanske tänker läkare, brandman eller något annat jobb som går ut på att rädda liv? Nu har forskning visat att det stressigaste jobbet är att vara servitris.

Foto: Unsplash

En ny studie har kommit fram till att det är hur mycket kontroll man har över sin egen arbetsdag som är avgörande för hur stressigt man upplever att arbetet är. Forskare vid  Southern Medical University i Guangzhou i Kina samlade ihop data från sex tidigare forskningar kring hälsa på arbetet, totalt samlade de in information från 138,700 deltagare.

De delade sedan in yrkena i fyra olika grupper (passiv, låg stress, aktiv och hög stress), beroende på hur psykiskt krävande de var och hur mycket kontroll de hade. De yrken som klassades in under gruppen “hög stress”, var de som upplevde jobbet som krävande och inte hade någon kontroll. De yrken som kände höga krav och hög kontroll (läkare och lärare), hamnade i gruppen “aktiv”. De som upplevde lägre krav och högre kontroll, som arkitekter och forskare placerades i gruppen “låg stress”. De som varken upplevde höga krav eller någon kontroll, hamnade i gruppen “passiv”, i den här gruppen hamnade de som hade ett manuellt arbete.

Forskarna upptäckte också att de som jobbar som serveringspersonal har en 22 procent högre risk att drabbas av en stroke än dem med mindre stressiga yrken, är du även kvinna är risken 33 procent högre.

Att varken läkare eller arkitekter hamnade högre upp när det kom till stressiga yrken kan verka förvånande. Forskarna menar att jobbrelaterad stress är kopplat till att känna att man har kontroll i sitt arbete och känna sig respekterad.

Källa: Vice

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!