Nöje

Hög RQ – Är du romantiskt intelligent?

Hur högt RQ du har visar på hur romantiskt intelligent du faktiskt är. Hur högt RQ du och din partner har är nära förknippat med hur bra ni är på att stötta varandra.

Foto: Unsplash

För att vara nöjd och lycklig i en relation är en vanlig förutsättning att man är bra på att stötta varandra. Det handlar om att kunna se den andra personens behov och möta dem.

Många har svårt att be om stöd

För vissa kommer den delen av relationen naturligt samtidigt som den för andra kan vara svår att både ge och uttrycka behov av. Hur vi är beror mycket på vad vi har i bagaget och vad vi lärt oss tidigare i livet. Man brukar säga att de som vuxit upp med lyhörda föräldrar ofta är tryggare på denna punkt.

Men för många är det svårt att både be om stöd och att ge känslomässigt stöd. Detta hänger senare i livet ihop med det som kallas för RQ, romantisk kompetens. I en ny studie har nu psykologen Jiaqi Zhou och hans team undersökt om det går att utveckla sin RQ och bli bättre. I studien utgick man från att romantiskt kompetens främst innefattar tre punkter.

 1. Insikt. Hur bra är din förmåga att reflektera över romantiska erfarenheter och förutse hur ditt eget beteende påverkar ditt förhållande?
 2. Ömsesidighet. Hur bra är du på att förstå att din relation handlar om att kunna möta och tillgodose varandras behov? Och på att förstå att alla har olika behov men att de är precis lika viktiga?
 3. Känslostyrning. Hur medveten är du om de känslor som du känner, och hur är din förmåga att kanalisera dem på ett sätt som gynnar både dig och din partner?

Romantisk kompetens handlar alltså främst om att vara medveten om både sina egna och sin partners känslomässiga behov, men också att kunna tillgodose behoven. I studien har man också tittat efter positiva och negativa beteenden i att söka och ge stöd. Man såg också i studien att de par som hade hög romantisk kompetens var bättre på att inte såra sin partner på ett impulsivt sätt, exempelvis i ett bråk eller diskussion. Men studien visade också att RQ är något som går att öva upp genom att bli mer medveten om sina beteenden.

Söka stöd på ett positivt sätt:

 • Att be om hjälp på ett respektfullt sätt.
 • Att kunna uttrycka lämpliga känslor relaterade till ämnet.
 • Att kunna svara positivt på förslag eller frågor.

Söka stöd på ett negativt sätt:

 • Att klaga eller gnälla.
 • Att kräva hjälp, inte be om det.
 • Att agera defensivt.

Att ge stöd på ett positivt sätt:

 • Att bekräfta sin partners känslor.
 • Att uppmuntra till diskussion.
 • Att ge specifika förslag.
 • Att visa tillgivenhet eller ge fysisk kontakt.

Att ge stöd på ett positivt sätt:

 • Att skylla på sin partner.
 • Att kritisera sin partner.
 • Att inte lyssna ordentligt och vara ouppmärksam.
 • Att få ämnet att handla om sig själv.

Källa: Psychology Today

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!