Nöje

Varför firar vi internationella kvinnodagen?

När är internationella kvinnodagen och varför firar vi den? Här tar vi en titt på historien bakom internationella kvinnodagen – en dag då vi både kräver förändring och samtidigt ser tillbaka på de framsteg som nåtts i kampen för lika rättigheter.

Foto: Unsplash

Internationella kvinnodagen firas sedan många år tillbaka den 8 mars. Kvinnodagen uppfyller idag flera funktioner: den är ett tillfälle att reflektera över de framsteg som nåtts, fira kvinnorna som har bidragit till dessa framsteg – och givetvis en dag för att protestera mot orättvisor och kräva förändringar.

Här är en kort översikt över internationella kvinnodagens historia.

1909

Den första nationella kvinnodagen firas i USA enligt en förklaring från det amerikanska socialistpartiet.

1910

En kvinnodag instiftas i Köpenhamn för att hedra kvinnorörelsen och främja kampen för kvinnors rösträtt. Beslutet tas under ett möte arrangerat av Socialist international där kvinnor från över sjutton länder deltar.

1911

Den nittonde mars detta år firas Internationella kvinnodagen för första gången, detta i Danmark, Österrike, Tyskland och Schweiz. Över en miljon personer deltar i möten i dessa länder, där man kräver följande:

  • Rösträtt för kvinnor
  • Kvinnors rätt till offentliga ämbeten
  • Kvinnors rätt till att arbeta
  • Kvinnors rätt till facklig utbildning
  • Slut på diskriminering av kvinnor på arbetsplatser

Kort därfter, den 25:e mars, omkommer över 146 flickor – de flesta italienska och judiska immigranter – i Triangle-branden i New York.

Händelsen uppdagar fabrikernas farliga arbetsförhållanden och ger upphov till en rad lagar och förordningar med syftet att skydda arbetarnas säkerhet. De arbetsförhållanden som orsakade tragedin diskuteras på de efterföljande kvinnodagarna.

1913-1914

1913 firas kvinnodagen för första gången i Ryssland som en del av fredsrörelsen i slutet av första världskriget. Följande år, 1914, hålls kvinnomöten i Europa på eller runt den åttonde mars för att protestera mot kriget eller som ett uttryck för solidaritet med sina medsystrar.

1917

Trots de politiska ledarnas ogillande strejkar ryska kvinnor för “bröd och fred” den 8 mars (enligt den gregorianska kalendern). Fyra dagar senare tvingas tsaren att abdikera och den provisoriska regeringen ger kvinnor rösträtt.

Idag

Även om internationella kvinnodagen har sitt urspring i den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen är den idag inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi. Istället betraktas dagen som en allmän dag för kvinnofrågor.

Källor: Förenta Nationerna, History, Nordiska Museet

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!