Creative

Pepp! uppmanar tjejer att plugga till ingenjör

Pepp!Pepp! är ett mentorsskapsprogram med syfte att peppa tjejer att plugga till ingenjör – en yrkesbana som idag till 80% består av killar. Creative har tagit en pratstund med Therése Mörk, som är kommunikationsansvarig för initiativet.
 
Hej! Berätta, Hur uppkom Pepp!?
Pepp! grundades 2012 av Edit Wallin, ingenjörsstudent på KTH, för att ge fler chansen att se och uppleva vilka spännande möjligheter som en teknisk examen banar väg för. Hon tyckte att det var orättvist att det var så många fler killar än tjejer som fick upptäcka allt roligt som finns i teknikbranschen och ville därför skapa förebilder som fler än bara killar kunde identifiera sig med.   
  
Varför är så många av studenterna på tekniska högskolor män, tror du?
Jag tror att mycket handlar om bristen på kvinnliga förebilder inom teknikbranschen, vilket just var en av anledningarna till att Pepp! grundades. Just nu är ca 80% av alla verksamma ingenjörer män och detta präglar mångas uppfattning om hur en typisk ingenjör ser ut och är. Ytterligare så tror jag att mycket handlar om vilka förväntningar som läggs på de olika könen. Killar uppmuntras i högre utsträckning att hålla på med teknik i olika former än vad tjejer gör. Som tjej har jag mötts av kommentarer som “men ska du verkligen plugga det här, det som är så svårt?” när jag berättar att jag vill läsa till ingenjör. Den reaktionen tror jag att få killar får uppleva. Med Pepp! vill vi visa att teknik är något som alla kan vara intresserade av, oavsett kön eller bakgrund. Det ska finnas förebilder som alla känner att de kan relatera till!  
  
Hur kommer mentorträffarna se ut?
Det är helt upp till mentorskapsparet att bestämma hur de vill träffas! Många vill kanske träffa sin mentor över en fika men känner en sig mer bekväm med att chatta eller skypa funkar det också. Huvudsaken är att alla adepter känner att de har någon förebild som de kan prata med om allt de funderar på! Utöver de egna träffarna kommer vi även ha event ca 4 gånger per termin där mentorskapsparen får testa på olika saker som ingenjörer kan jobba med, samt träffa alla andra som är en del av mentorskapsnätverket. Förra året fick exempelvis alla testa på att programmera och att använda en 3D-skrivare.
  
Kostar det något?
Nej det är helt gratis! Alla studenter jobbar ideellt och vi får finansiell hjälp från företag som tror på betydelsen av att fler tjejer upptäcker ingenjörsvärlden.
  
Vad innebär det att plugga en teknisk utbildning?
Precis som de flesta andra utbildningar innebär även tekniska utbildningar en hel del plugg, speciellt de första åren då en läser många kurser i matte och fysik. Det som jag tycker skiljer tekniska studier från andra är dock att det genom hela studietiden finns en väldigt tydlig koppling till arbetslivet. Många företag kommer exempelvis till skolan och föreläser, ställer ut på mässor eller är direkt involverade i olika skoluppgifter. Det finns även otroligt mycket att engagera sig i på sidan av studierna och ett roligt studentliv!
 
Vad kan en jobba med som ingenjör?
Allt möjligt! Ingenjörer finns på de allra flesta företag i alla olika branscher, allt ifrån H&M till Scania och Spotify. Det ingenjörsyrken har gemensamt är att en stor del av arbetet handlar om att komma fram med nya idéer och lösa olika sorters problem. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du jobba med allt ifrån att programmera appar, konstruera broar, ta fram marknadsföringsstrategier eller bygga robotar.
  
Var kan jag läsa mer om Pepp!?
Just nu är vår hemsida under konstruktion så tills vidare finns all information på vår Facebooksida. Är det något du undrar över är det också fritt fram att kontakta någon i projektgruppen i Stockholm, Göteborg eller Umeå. Våra kontaktuppgifter står på hemsidan.
 
(Med tjejer menar vi genomgående personer som själva identifierar sig som tjej)

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!