Mamma

Så gör du om ett barn sätter i halsen

Något som vi alla behöver veta är hur man ska agera när ett barn sätter i halsen. Så här går du till väga när olyckan är framme.

Foto: Shutterstock

Vid ungefär tre månaders ålder börjar barn lära sig att gripa saker. En del av dessa försöker de stoppa i munnen eftersom detta är ett sätt för dem att upptäcka omvärlden. För att minska risken att barn sätter saker i halsen kan du plocka undan små föremål som de kan få tag på, samt se till att de sitter stilla när de äter. Det är också bra att undvika att låta barn äta under bil- eller cykelturer, eftersom plötsliga gupp kan öka risken att de sätter i halsen.

Så gör du om ett barn sätter i halsen

Om olyckan ändå är framme gäller det att veta hur man bär sig åt för att få ut föremålet.

Teknikerna skiljer sig lite beroende på ålder – det är olika handgrepp som gäller för spädbarn, alltså barn under ett år, och äldre barn eller vuxna. Nedanstående information kommer från Vårdguiden, där du även hittar videor där teknikerna demonstreras.

Barn under 1 år:

Om ett litet barn är vid medvetande, men inte kan hosta effektivt: Gör ryggslag och brösttryck. 

Ge 5 ryggslag:

 • Lägg barnet på mage i ditt knä.
 • Lägg din underarm längs barnets mage och stöd barnets huvud genom att hålla i hakan. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
 • Ge med handloven fem kraftiga slag mellan barnets skulderblad.

Gör 5 brösttryck: 

 • Vänd barnet på rygg i knät och lägg hen på din andra underarm. Stöd huvudet med handen. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
 • Placera ditt pekfinger och långfinger på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner, så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Tryck snärtigt fem gånger. En tredjedel av bröstkorgens djup ska tryckas ner, cirka 4 centimeter.

Titta i munnen bara om du tror att föremålet har kommit upp.

Fortsätt med omväxlande ryggslag och brösttryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer. Om barnet blir medvetslöst ska du larma 112 och börja göra hjärt-lungräddning i stället.

Barn äldre än 1 år och vuxna:

Du kan använda samma metod till barn över ett år och vuxna.

Om personen är vid medvetande, men inte kan hosta effektivt: Gör ryggslag och tryck mot magen.

Ge 5 ryggslag:

 • Ställ dig bakom personen. Luta personen framåt så mycket att huvudet är lägre ner än bröstet. Håll en hand mot övre delen av personens bröst som stöd.
 • Ge fem kraftiga slag med handloven mellan personens skulderblad.

Ge 5 tryck mot magen:

 • Stå kvar bakom personen. Knyt din hand och placera den med tumsidan mot personens mage, ovanför naveln och nedanför bröstbenet.
 • Fatta tag runt din knytnäve med din andra hand.
 • Tryck kraftigt inåt och uppåt fem gånger. Anpassa kraften efter personens storlek.

Titta i munnen bara om du tror att föremålet har kommit upp. Fortsätt sedan med omväxlande ryggslag och magtryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer. Blir personen medvetslös ska du larma 112 och börja göra hjärt-lungräddning istället.

När föremålet kommit upp

Även om du tror att föremålet har kommit upp bör du ta barnet till läkare, så att denne kan kontrollera att inget sitter kvar i luftvägarna.

Tecken på att någon satt i halsen

Det är inte alltid helt lätt att uppfatta om en person har satt något i halsen. Symtomen är olika kraftiga beroende på hur allvarligt andningshindret är. Det här är några tecken på att personen har fått ett föremål i halsen:

– plötslig hosta
– plötsligt ansträngd andning
– väsande andning
– personen skriker eller talar svagt och hest
– äldre barn och vuxna kan ta sig mot halsen eftersom det gör ont.

Om det är totalt stopp i luftvägarna kämpar personen för att få luft, läpparna blir blå och hen kan varken hosta eller skrika. Vid sådana tillfällen förlorar personen medvetandet inom några minuter.

Källa: Vårdguiden

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!