Hälsa

Undersökning: Så upplever kvinnor med autism sin mens

Det svenskgrundade intimhygienföretaget Intimina har tagit fram en undersökning för att bryta stigma kring hur vi ser på menstruation. Avsikten är att belysa hur personer med autism upplever sin mens samt de svårigheter som den eventuellt medför.

På senare tid har frågor kopplade till menstruation fått allt större utrymme i såväl media som i fikarummen runtom i landet. Däremot finns en stor okunskap när det kommer till hur personer med autism upplever sin mens. Det svenskgrundade företaget Intimina har därför tagit fram en undersökning om kvinnor med autism och deras känslor och erfarenheter kring ämnet.

Många känner sig oinformerade

I undersökningen uppger många att de känner dig ohörda och oinformerade när det kommer till menstruation. Närmare hälften av de som lever med autism rapporterade att de inte förstår sin mens och att de inte heller är bekväma att prata om det med andra. Dessutom svarade en tredjedel att det tog fyra till fem år att lära sig att hantera sin mens. “Målet med undersökningen är att uppmärksamma och lyfta de utmaningar och behov som personer med autism kan ha när det kommer till intimhälsa och menstruation. Resultatet ger flera värdefulla insikter, som jag hoppas kan vara till användning för både personer med autism och för föräldrar, lärare, medier och varumärken för att bättre förstå och ge rätt stöd”, säger Elvira Eriksson, Kommunikationschef.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!