Mamma

Snusning under graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd, visar svensk studie

En ny svensk studie visar att snusning under graviditeten kraftigt ökar risken för plötslig spädbarnsdöd, “[Det är viktigt] att allmänheten vet att det inte är ofarligt att använda nikotin under graviditet”, säger forskaren Anna Gunnerbeck till SVT Nyheter.

Foto: Unsplash/Whitepouch

En ny stor studie från Karolinska institutet visar att barn till mammor som snusar under graviditeten löper mer än tre gånger så stor risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd, det skriver SVT Nyheter

Gäller även vitt snus

Enligt studien, som publiceras i tidskriften Pediatric Research, är det just nikotinet i snuset som är skadligt. Anna Gunnerbeck, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och forskare vid Karolinska Institutet, förklarar att snusning under graviditeten kan jämföras med effekterna av måttlig rökning – det vill säga en till tio cigaretter per dag.

Studiens resultat gäller med andra ord även “vitt” snus, alltså snus som är fritt från tobak men innehåller nikotin. Detta är en viktig slutsats eftersom alltfler unga i Sverige snusar – en trend som framförallt märks bland kvinnor – och det vita snuset blir alltmer populärt.

“Många människor väljer snus framför rökning av hälsoskäl och då är det väldigt viktigt att man som kliniker, som jobbar med gravida och nyfödda barn, vet om de här riskerna. Men också att allmänheten vet att det inte är ofarligt att använda nikotin under graviditet”, säger Gunnerbeck.

Det gäller vid amning

De goda nyheterna?

För kvinnor som upphör med att snusa eller röka när de blir gravida är risken att barnet drabbas av plötslig spädbarnsdöd i regel inte större än för kvinnor som inte röker eller snusar i vanliga fall.

“Vi ser att de kvinnor som rökte och snusade tre månader före graviditet men som har slutat vid inskrivningen på mödravårdscentralen har ingen risk eller betydligt lägre risk”, säger Gunnerbeck i ett klipp på SVT Nyheter.

Hur rökning och snusning efter graviditet kan påverka risken för plötslig spädbarnsdöd kan den nya studien inte uttala sig om – men enligt Vårdguiden ökar risken både under graviditeten och när barnet är fött.

Detta kan bero på att nikotin gör det svårare för barn att vakna efter ett andningsuppehåll. Enligt Vårdguiden kan både passiv rökning och nikotin som förs över till barnet via amning vara skadligt.

Plötslig spädbarnsdöd – fakta och förebyggande råd

Plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt: i Sverige drabbas ungefär 1 barn av 6000 årligen, de flesta före sex månaders ålder.

Vad som orsakar plötslig spädbarnsdöd är ännu inte klarlagt. En möjlig orsak skulle kunna vara att en del uppehåll i andningen kan leda till syrebrist. Andra möjliga orsaker kan vara att barnet får svårare att andas om ansiktet inte är fritt eller att barnet blir för varm och därför slutar att andas.

Det finns inga tecken på att ett barn kommer att drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Däremot finns det några saker som förebygger risken att drabbas:

– Låt barnet sova på rygg.
– Se till att barnets ansikte är fritt när hen sover.
– Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig när hen sover.
– Barn som är yngre än tre månader sover säkrast i egen säng.
– Undvik att röka och snusa. Undvik över huvud taget produkter som innehåller nikotin, både under graviditet och amning.
– Att suga på napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är inte klarlagt varför risken minskar.

Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om du oroar dig mycket för plötslig spädbarnsdöd och känner att oron blir för stor.

Källa: Vårdguiden

Foto: Unsplash/Whitepouch

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!