Hälsa

Studie: Så har svenskarnas hälsa påverkats av pandemin

4 av 10 svenskar upplever att hälsan har påverkats negativt under pandemin. Många menar att de rör sig mindre och att de därför har gått upp i vikt.

Foto: Unsplash

Enligt undersökningar som If gjort tidigare i år har många känt att det varit svårt att motivera sig till att motionera regelbundet. Nu när träningsstudios öppnar igen kan det också vara svårt att komma igång.

Några har fått bättre vanor

Det finns också de som mått bättre under pandemin. En annorlunda vardag som har gett vissa möjligheter att skapa nya vanor och som upplever att hemarbete lett till en mer flexibel och harmonisk vardag. 3 av 10 upplever att deras hälsa påverkats positivt av hemarbete och att de rört sig mer. Att minska stillasittandet genom regelbundna småpauser med rörelse under dagen samt en stunds rörelse med ökad intensitet så att man blir svettig och får puls ger många positiva hälsoeffekter på sikt som förbättrad koncentration, kreativitet, minne och sömn, menar Kristina Ström Olsson, Ifs hälsostrateg. Även en liten förändring kan ge stor positiv hälsoeffekt.

Stress- och sömnbesvär har ökat

Trots restriktioner, distansarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan i Sverige inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid, enligt Folkhälsomyndigheten. Däremot har fler än tidigare upplevt lätta stress- och sömnbesvär men färre har sökt vård i psykiatrin för exempelvis depression, ångest och stress. En undersökning från If visar att nästan 4 av 10 uppgav att de inte mådde speciellt bra mentalt. “Vi behöver visa varandra omtänksamhet och respektera olika upplevelser under och efter pandemin. Det finns all anledning att vara uppmärksam”, säger Kristina Ström Olsson.

Tips från Ifs hälsostrateg för en hälsosam förändring i efterdyningarna av pandemin

– Samla vänner och kollegor som känner sig oroliga för att träffas genom att umgås smittsäkert. Social gemenskap är en viktig friskfaktor.

– Fortsätt att hitta sätt att få vardagsmotion som promenadmöten, cykel istället för bil, stig av en hållplats tidigare. välj trappan framför hissen. Att träna upp konditionen minskar risken för ohälsa.

– Se till att du och din familj och/eller personal är rätt försäkrad så att ni har ett tryggt skydd om olyckan skulle vara framme, eller vid sjukdom.

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!