Nöje

Ny studie visar: Korta män mer benägna att uppvisa narcissistiska personlighetsdrag

Är korta män mer benägna att vara narcissister? Enligt en ny polsk studie finns det en koppling mellan just detta drag och män som uppfattar sig själva som under medellängden.

Foto: Shutterstock

En ny studie visar att korta män i högre grad än andra personer tenderar att uppvisa drag av psykopati, narcissism och machiavellism – och svaret på varför det är så kan ligga i evolutionen.

“Vill framstå som mer respektingivande”

Enligt författarna till en ny polsk studie utförd på Wrocławs universitet tenderar korta män att uppvisa narcissistiska tendenser för att öka sin egen pondus:

“När folk inte kan vara fysiskt respektingivande kan de komma att bli psykologiskt respektingivande istället”, berättar studiens ledare, Monika Kozłowska.

Hon menar att korta personer som innehar egenskaper såsom psykopati kan använda dessa för att exempelvis kräva respekt av andra och imponera på romantiska partners.

“Att framstå som mer betydelsefull kan i sin tur göra att andra personer uppfattar dem som längre än de faktiskt är.”

Uppvisade drag från “den mörka triaden”

Syftet med studien var att undersöka om det fins ett samband mellan män vars längd ansågs vara under genomsnittet och uppvisandet av de personlighetsdrag som ingår i den så kallade “den mörka triaden”: psykopati, narcissism och machiavellism (ett cyniskt och manipulativt beteende).

De 367 män och kvinnor som deltog i studien fick svara på frågor från ett formulär där de fick uppge hur starkt de kände igen sig i påståenden som “Jag tenderar att manipulera andra för att få som jag vill”. I formuläret uppgav deltagarna även sin längd.

Resultaten visade att de korta deltagare – av båda könen – som önskade att de vore längre tenderade att uppvisa drag av psykopati, narcissism och machiavellism i högre utsträckning än andra. Det visade sig även att drag av narcissism var särskilt starka hos de korta manliga deltagarna, ett samband som inte upptäcktes hos de kvinnor som ingick i samma kategori.

Studiens forskare har kommit fram till en hypotes gällande det eventuella sambandet mellan korta män och ovanstående egenskaper. Enligt dem kan det hela bero på evolutionen:

“Vi föreslår att psykologisk överlägsenhet kan ge fördelar i överlevnads- och parningskontexter som balanserar ut en bristande fysisk överlägsenhet”, säger de.

Källa: Daily Mail

Foto: Shutterstock

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!