Hälsa

Forskning visar: Körsång gör dig lyckligare!

Att sjunga ut i en fin stämma är inte bara härligt och vackert (i de flesta fall…) utan gör dig även mycket lycklig! Forskning har visat att körsång ändrar kroppens kemi och bland annat höjer endorfinnivåerna som gör att man känner välbefinnande.

Foto: Unsplash

Professor Töres Theorell vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet följde människor som börjat sjunga i kör en gång i veckan under ett år. Blodkemin hos dessa personer jämfördes med en annan grupp som istället träffades och hade intressanta gruppsamtal en gång i veckan under samma tidsperiod. Det Töres Theorell och resten av forskningsgruppen såg var att det endast gick att se gynnsamma förändringar i bodkemin hos personerna i körgruppen.
 
Bland annat ökar blodhalten av ämnet Oxytocin i kroppen vid sånglektion. Oxytocin hjälper bland annat till att starta igång förlossningen när det är dags för kvinnan att föda barn och förstärker bandet mellan mannan och det nyfödda barnet. Dessutom dämpar Oxytocin oro och ångest och ger en ökad känsla av gemenskap.
 
Vid körsång förhöjs även endorfinnivåerna i kroppen. Detta kan till viss del ha att göra med att sjungandet innebär en fysisk ansträngning vilket ni säkert känner till har positiv inverkan på kroppens endorfinnivåer.
 
Det finns flera studier som visar på de positiva effekter sång har för vår kemiska balans i kroppen och körsång verkar vara det absolut bästa alternativet. Så gå med i en kör så fort du kan?  

Källa: Forskning & Framsteg

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!