Hälsa

Ny rapport från Bris: Så påverkas barn av vuxnas drickande

I Sverige har drygt vart femte barn under sin uppväxt haft minst en förälder med alkoholproblem. En ny rapport från Bris visar hur detta påverkar de barn som drabbas.


Illustration: Elin Svensson

En ny rapport från Bris avhandlar både kort- och långsiktiga konsekvenser av att växa upp med en förälder som har alkoholproblem. Rapporten bygger på över 4000 kontakter med barn om föräldrars alkoholproblem samt forskning inom området.

Nedsatt föräldraförmåga

Den samlade forskningen visar att risken för nedsatt föräldraförmåga är större i familjer där en eller flera vuxna dricker för mycket. Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, menar att barn i dessa familjer tar på sig både ett praktiskt och ett känslomässigt ansvar i förälderns ställe:

“Många beskriver sorg och ilska över vad de upplever som svek från föräldrar. Barn undrar varför de inte är värda att känna sig älskade och omhändertagna. Det blir tydligt i barns samtal till Bris att relationerna till föräldrarna påverkas för resten av livet.”

Långtgående följder

Den nya rapporten, “Var det mitt ansvar?” visar att konsekvenserna för barn som växt upp med föräldrar som har alkoholproblem är omfattande. Långt ifrån alla som har beroendeproblematik, och deras anhöriga, får det stöd de behöver:

“Många barn känner sig väldigt ensamma och utlämnade att klara vardagen själva, och undrar hur andra vuxna runtomkring kan undgå att se och agera. Det är svårt både för barn och vuxna att veta var gränsen går och när någon dricker för mycket, men det är vårt ansvar som vuxna att skaffa oss kunskap och skapa förutsättningar för att fler barn ska kunna berätta och söka stöd”, säger Jägerskog.

I rapporten presenterar Bris 5 förslag för att fler barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till:

1. En ökad kunskap om barn som anhöriga. Att som barn behöva ta ett stort känslomässigt ansvar i familjen är i sig en form av omsorgsbrist och försummelse.

2. Att se till barnets hela livssituation – här och på lång sikt. Konsekvenserna för barnets livssituation upphör inte automatiskt när den vuxna slutar dricka.

3. Att skapa förutsättningar för barn att berätta och söka stöd. Barn behöver kännedom om sina rättigheter, och en tillåtande miljö för att kunna berätta.

4. En ökad och mer jämlik tillgång till stöd för barn. Fler former av stöd behöver utvecklas – i samarbete med barn med egna erfarenheter av att leva med vuxna med alkoholproblem.

5. En ny syn på förebyggande insatser. Tidigt inkluderande stöd som fångar upp vuxna i riskzonen för att utveckla ett alkoholberoende.

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!