Hälsa

7 nycklar till ett fantastiskt sexliv

Vad är skillnaden mellan bra sex och fantastiskt sex? Enligt en studie är dessa sju saker grundläggande för riktigt bra sex.

Foto:Pexels

Deltagare i en kanadensisk studie fick svara på frågan om vad som särskiljer riktigt bra sex. Här är de sju saker som anses vara nycklarna till ett sexliv utöver det vanliga.

1. Att vara fullt närvarande

Många deltagare i studien menade att 100 % fokus på ens partner var det som särskilde bra sex – att vara närvarande i stunden istället för att låta sig distraheras av en inre monolog. Några deltagare beskrev detta som att vara i “flow”.

2. Att vara i “synk” med den andra personen

Många menade även att riktigt bra sex sker när man är synkad med sin partner. Ett flertal beskrev detta som en viss energi, andra sa att det innebar att stundtals känna att man “inte vet var en själv slutar och ens partner börjar”.

3. Djup intimitet

Nästan alla deltagare i undersökningen menade att tillit är nyckeln till fantastiskt sex. När det gällde de partners som de haft mest tillfredsställande sex med uppgav deltagarna att de respekterade och värderade dessa personer högt. Ett genomgående tema var en djup känsla av ömsesidig omtanke. Eller som en kvinna uttryckte det, att känna sig “älskad, åtrådd och accepterad”.

4. Extraordinär kommunikation och djup empati

En stor del av deltagarna menade att god kommunikation är grundläggande för ett bra sexliv. Framför allt menade de att det är viktigt att lyssna på sin partner och läsa av dem, inte minst under sex – till exempel nämnde flera deltagare vikten av att kunna läsa av hur ens partner reagerar på olika typer av beröring.

5. Att vara autentisk, öppen och genuin

Att kunna vara sig själv utan att oroa sig över att bli dömd var för många deltagare i studien oumbärligt för ett bra sexliv. En av deltagarna beskrev detta som “sex där du kan säga vad som helst och vara vad som helst”. Många menade att friheten att vara totalt öppen känslomässigt var nyckeln till fantastiskt sex.

6. Att vara äventyrlig

En stor del av deltagarna i studien berättade att deras bästa sexupplevelser ofta var äventyrliga på ett eller annat sätt – ofta genom att tänja på gränserna. Ett sinne för humor var även det uppskattat bland deltagarna och ansågs av flera vara ett viktigt komplement, särskilt när det gällde att experimentera i sängen.

7. Att vara sårbar och ge sig hän

Att vara sårbar och ge sig hän var för många grundläggande för en djupt tillfredsställande sexuell upplevelse. Tyngdpunkten låg på förmågan att inte hålla tillbaka utan släppa på alla hämningar och på så sätt helt hänge sig åt sin partner.

Källa:

Psychology Today

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!