Nöje

Nyckeln till lycka avslöjad i 85-årig studie

Nyckeln till lycka är varken pengar eller berömmelse, åtminstone om man får tro en omfattande amerikansk studie. Så här uppnår du lycka – enligt vetenskapen!

Foto: Pexels

En 85 år lång studie som har utförts av forskare vid Harvard visar att nyckeln till lycka är positiva relationer. Den omfattande studien pekar på att nära relationer spelar en större roll för vårt mående – både psykologiskt och fysiskt – än exempelvis social ställning, IQ eller gener.

En viktig poäng från studien är att det är just positiva relationer som gör den stora skillnaden. Hur bär man sig då åt för att utveckla sunda relationer? Här är några tips:

1. Lär känna dig själv

För att utveckla sunda relationer är det viktigt att du känner dig själv väl. Om du är medveten om dina egna känslor kan du enklare uttrycka dig på ett tydligt och effektivt sätt. Har du däremot har svårt att hantera dina känslor, eller att uttrycka dem på ett sunt sätt, kan detta ha en negativ inverkan på din psykiska hälsa.

2. Jobba på relationen

Sunda relationer uppstår inte ur tomma intet – de skapas. För att bygga positiva relationer krävs hängivenhet och en vilja att tillgodose varandras behov.

3. Sätt (och respektera) gränser

Fundera på vad dina gränser är och kommunicera dem på ett tydligt sätt. Detta kan underlätta en hel del i relationer – inte minst eftersom det minskar risken för orealistiska förväntningar.

Att sätta gränser på ett sunt sätt innebär:

  • Att tacka nej till saker du inte vill göra
  • Att uttrycka dina känslor på ett ansvarsfullt sätt
  • Att prata om dina erfarenheter på ett öppet och ärligt sätt
  • Att ta itu med problem med den berörda personen, snarare än med en tredje part.
  • Att vara tydlig med dina förväntningar snarare än att anta att folk kan läsa dina tankar.

4. Lär dig att lyssna

Konflikt är oundvikligt i relationer. Det som spelar roll är hur ni lyssnar på varandra: lyssna på den andra personen för att försöka förstå den snarare än ge svar på tal.

Lika viktigt är det att uttrycka dina egna känslor och sårbarheter för personer du litar på.

5. Släpp kontrollen

Du har inte kontroll över andra personers handlingar. Att hålla detta i åtanke kommer bespara dig både tid och stress.

6. Reflektera

Att kunna uttrycka känslor på ett sunt sätt gör det också enklare att hantera andras känslor. Ilska, till exempel, grundar sig ofta i sårade eller upprörda känslor – om du kan känna igen detta så kan du också kommunicera det och på så sätt bygga starkare relationer med andra.

Fundera på de mest välfungerande relationerna i ditt liv. Vilka egenskaper har dessa relationer, och hur kan du införa egenskaper i andra relationer?

Källor: Mental Health Foundation, Positive Psychology

Foto: Pexels

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!