Hälsa

6 egenskaper som alla sunda familjer har

Vad är det egentligen som definierar en sund familj? Här är psykoterapeuten Kaytee Gillis lista över sex saker som återfinns hos de flesta funktionella familjer.

Foto: Unsplash

“Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis”, skrev Tolstoj i Anna Karenina. Och visst delar sunda familjer en hel del egenskaper – åtminstone enligt psykoterapeuten Kaytee Gillis. Här är sex saker som funktionella familjer har gemensamt!

1. De respekterar sunda gränser

I sunda familjer har både barn och andra familjemedlemmar ett privatliv, som alla förstår och respekterar. Föräldrarna utför den större delen av det känslomässiga arbetet genom att föregå med gott exempel – de uppvisar empati och självkontroll, och bemöter känslor och stress på ett passande sätt. Barnens roll är att lära sig av deras beteende.

2. Varje familjemedlem betraktas som en individ med sin egen åsikt

I en funktionell familj får alla lov att ha sin egen åsikt. Denna respekteras och får uttryckas så länge man inte kränker någon annan (slutgiltiga beslut tas dock av de vuxna). Motsatsen – alltså familjer där det inte finns utrymme för olika åsikter – leder ofta till att barnen kämpar med sin identitet när de växer upp. När man alltid blir tillsagd vad man ska tycka och tänka blir det normalt att inte kunna göra det själv i vuxen ålder.

3. Regler och förväntningar är rimliga och utformade efter barnens åldrar

En sund familj har fasta regler som är anpassade för barnens respektive åldrar. Om detta saknas uppstår en miljö som präglas av förvirring och kaos. Föräldrarnas förväntningar för sina barn ska inte vara desamma som deras förväntningar för sig själva eller andra vuxna.

4. Behov bemöts på ett passande sätt

Varje familjemedlem bryr sig de andras hälsa och välbefinnande, men på ett sätt som är passande för ens ålder. Detta innebär att föräldrarna tar känslomässigt ansvar för barnen, inte tvärtom. Alla gör sitt bästa för att tillgodose de andra familjemedlemmarnas behov.

5. Alla familjemedlemmar känner sig trygga

I en funktionell familj känner barnen sig trygga med att lära, växa, och göra misstag. De har en sund syn på misstag och förstår att de inte utgör ett hot mot deras trygghet. Kärlek är villkorslös i en sund familj.

6. Misstag ses som naturliga – och bemöts med förlåtelse

Familjemedlemmarna förstår att vi alla är människor som hela tiden lär sig. Konflikt hanteras på ett tryggt sätt – de vuxna visar hur man löser meningsskiljaktigheter och tvister på ett passande vis.

En sund familj utforskar misstag för att skapa sig en bättre förståelse, istället för att skapa känslor av skam kring dem. Barnen förstår att oacceptabelt beteende visserligen bestraffas, men att de också kommer förlåtas för sina misstag och att misstagen inte kommer att användas mot dem vid ett senare skede.

Källa: Psychology Today

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!