Hälsa

Har du en psykopat eller sociopat i din närhet? Så här ser du skillnaderna!

Vi alla har någon gång stött på den där lite annorlunda personen som kan vara extra impulsiv, bli lätt upprörd och inte tänker på konsekvenserna av en handling. Men vart går egentligen gränserna för att man ska kunna tala om en sociopat eller psykopat? Och hur skiljer de sig åt? Spana in nedan där vi reder ut begreppen!

Foto: Unsplash

Orden sociopat och psykopat används ofta som synonymer och går under namnet “dyssocial personlighetsstörning”. I USA säger man oftast sociopat istället för psykopat, men trots att det finns en hel del likheter kan också skillnader utmärkas. Den amerikanska psykologen John Grahol har kännetecknat olika karaktärsdrag för en sociopat. Bland annat talar han om att en sociopat som begår en kriminell handling inte har något konsekvenstänkande.

Är någon nära dig charmerande och har lätt för att prata med andra människor men saknar samtidigt empati för sina medmänniskor? Då kan man istället tala om en psykopat. Vanligt beteende för en psykopat är att personen skuldbelägger sig själv och andra och även har svårt för att acceptera att hon eller han har ett problem. Forskarna menar att beteendet troligen har avstamp i personens uppväxt och barndom, till exempel på en bristande omsorg. Forskare pekar även på att det finns flera psykopater idag som lever ett vanligt liv. Att en psykopat endast förknippas med en brutal brottsling stämmer alltså inte. Både en sociopat och en psykopat kan med andra ord ha svårt för att komma in i samhället och bli förstådd av sin omgivning.

Tecken på att du är en psykopat:

– Du är väldigt äventyrlig och kan i samband med detta sätta dig själv och andra i fara.

– Du kan lätt bli våldsam och utnyttja andra, utan att känna någon ånger eller skuld.

– Din självbild är stark och överlägsen och du kan se de andra som svaga.

Tecken på att du istället är en sociopat (enligt John Grahol):

– Du är oberäknelig och impulsiv.

– Att knyta an till människor har du svårt för.

– En sociopat har vanligtvis inget arbete i några längre perioder åt gången.

– Sociopaten har ingen familj.

– Du får våldsamma utbrott som kan komma från ilska och upprördhet.

Källa: Illustrerad Vetenskap (sociopat, psykopat) Psykologguiden

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!