Hälsa

Därför undviker vissa människor intimitet – enligt psykologen

Varför undviker vissa människor intimitet och nära relationer? Psykologen Lisa Firestone skriver på sajten Psychology Today att det ofta beror på en av tre anledningar.

Foto: Unsplash

Vissa människor har en tendens att ta ett steg tillbaka när en relation börjar bli för seriös. Vad beror detta egentligen på? Här är tre vanliga anledningar till att vissa personer har svårt för intimitet, enligt psykologen Lisa Firestone.

1. Deras anknytningsmönster hindrar dem från att utveckla nära relationer

Enligt Firestone upplever vi redan i barndomen så kallade anknytningsmönster som sedan fungerar som mallar för hur vi förväntar oss att människor och relationer ska fungera. De påverkar även hur vi relaterar till andra.

Ett av dessa anknytningsmönster kallas på svenska för otrygg-undvikande anknytning. Personer med detta typ av anknytningsmönster tenderar, enligt Firestone, att vara “mindre känslomässigt tillgängliga” och istället söka avskildhet. Hon skriver att de ofta känner sig överväldigade av sina partners behov, eller upplever dem som ett intrång.

Den här typen av personer har ofta lärt sig att tillgodose sina egna behov och är i regel rätt självständiga. Anledningen är att de som barn inte fick sina behov tillfredsställda, och därför utvecklade en känsla av skam kring sina behov.

Dessa personer tvekar inför att lita på eller öppna upp för andra. De kan dra sig undan från intimitet eller till och med förneka dess betydelse.

2. De är rädda för intimitet

Utöver anknytningsmönster kan man känna en rädsla för intimitet av olika anledningar. Några orsaker kan vara:

  • Äkta kärlek får oss att känna oss sårbara. Det kan kännas obehagligt att ta steget ut i det okända, särskilt när det handlar om något som får oss att se oss själva med nya ögon.
  • En ny förälskelse kan riva upp gamla sår. Att bli älskade kan få oss att minnas hur vi har blivit sårade i det förflutna – och påminna oss om att vi kan bli sårade igen.
  • Äkta glädje går hand i hand med äkta smärta. Djup glädje eller kärlek till en annan människa kan också frambringa en rädsla för sorg – eller en rädsla för att mista vår älskade.
  • En relation kan förändra hur vi relaterar till vår familj. När vi knyter an till en ny person kan vi känna att banden till våra familjemedlemmar försvagas. Detta kan vara svårt att hantera, även för personer som har en destruktiv relation till sin familj. 

3. Deras identitet är hotad

Ibland kan dålig självkänsla resultera i att en person drar sig undan kärlek och nära relationer. Detta kan bero på att man har svårt att se sitt eget värde, eller att tro på att någon skulle kunna bry sig om en på riktigt.

Den dåliga självkänslan kommer ofta från en inre röst som konstant matar en med negativa uppfattningar om en själv. Denna röst gör att man känner att man inte är värd kärlek och gör ofta att man ifrågasätter andras känslor.

Till grund för detta ligger ofta smärtsamma upplevelser från barndomen och kritiska attityder som man utsatts för i det förflutna. Att tillåta sig att bli älskad blir då en utmaning för den inre, kritiska rösten. I slutändan handlar det hela om att försöka bevara sin identitet, även om denna identitet har negativa förtecken – för om vi får en mer positiv självbild måste vi i så fall konfronteras med det faktum att vi har blivit utsatta för saker som inte var okej.

Sammanfattningsvis skriver Firestone att det kan krävas en hel del mod för att blicka inåt och rannsaka sig själv för att förstå vilka beteendemönster som kan ligga bakom en rädsla för intimitet. Att göra detta kan dock leda till att man lyckas med att omvärdera sina syn kärlek och relationer – och även sig själv.

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!