Hälsa

7 tecken på att du genomgår en positiv livsförändring

Befinner du dig i en omvälvande period i livet? Har du jobbat hårt för att förändra dina vanor eller tankemönster? Här är sju tecken på att de förändringar du genomgår just nu har gett positiva resultat!

Foto: Unsplash

När man försöker förändra sig själv eller sitt liv kan det vara svårt att lägga märke att ens hårda arbete faktiskt ger resultat. Enligt författaren och psykologen Jim Taylor finns det sju saker som ofta händer när vi genomgår positiva livsförändringar – läs mer om dem nedan.

1. Du ser glaset som halvfullt

Taylor skriver i Psychology Today att våra tankar och hur de förändras är det första tecknet på en positiv utveckling. Kanske har dina tankar gått från att vara mestadels negativa till att bli mer positiva, uppmuntrande och stöttande. Du kan uppleva att du grubblar mindre och istället känner mer hopp och optimism.

2. Du upplever mer positiva känslor

Något annat som du kanske lagt märke till är att dina känslor förändrats. Istället för negativa känslor som frustration, nedstämdhet, skam, skuld eller rädsla känner du dig mer nöjd och belåten i allmänhet.

3. Din kropp känns mer avslappnad

En positiv förändring kan även kännas i kroppen. Om du tidigare lidit av stress och ångest kan du komma att känna dig mer lugn och avslappnad. Fysiska tecken på detta kan vara lägre puls, djupare och mer jämn andning, avslappnade muskler och färre ovälkomna adrenalinkickar.

4. Du har ett mer öppet kroppsspråk

Enligt Taylor kan vårt kroppsspråk vittna om att vi genomgår en tuff period i livet – vi sluter oss som för att skydda oss själva mot hot. Detta kan märkas genom brist på ögonkontakt, att man vänder bort kroppen från den man talar med, en hopsjunken hållning, samt korsade armar och ben.

Med positiva livsförändringar förändras även kroppsspråket. När de upplevda hoten är undanröjda öppnar vi ofta upp oss mer, håller ögonkontakt, ler, och signalerar generellt sett mer vitalitet.

5. Du är mer kontaktsökande

När man mår dåligt är det vanligt att man går in i sig själv istället för att söka kontakt med andra. Därför är det inte konstigt att välmående ger motsatt effekt: du blir mer kontaktsökande och välkomnande.

6. Folk söker sig till dig

Givetvis har ovanstående punkt en effekt på hur andra bemöter dig. Om de känner på sig att du är avståndstagande så är risken stor att de inte närmar sig dig av rädsla att bli ignorerade eller avspisade.

När du istället signalerar välmående och öppenhet är sannolikheten stor att andra vill vara i din närhet.

7. Dina relationer förbättras

Positiva förändringar har ofta en god inverkan på våra relationer. Detta beror dels på att andra dras till din välkomnande sinnesstämning, dels på att ditt ökade välmående gör dig mer känslomässigt sårbar, vilket hjälper dig att utveckla djupare och mer tillfredsställande relationer till andra.

Motivation att fortsätta utvecklas

Ovanstående sju punkter kan vara bra att hålla i åtanke om du behöver extra pepp för att fortsätta med det arbete du utför på dig själv eller ditt liv i allmänhet, menar Taylor:

“Genom att vara medveten om de här tecknen kan du säga till dig själv: ‘Min resa har varit utmanande, men jag kommer närmare och närmare den person jag vill vara och att leva det liv jag vill leva’.”

Foto: Unsplash

Nästa bild

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!